Enighet om ny solidarisk lønnstabell

arbedierbevegelens arbeidsgiverforening

Partene som forhandler tariffavtalen for arbeiderbevegelsen har blitt enige om en ny solidarisk lønnstabell.

Dagens lønnstabell for foretakene i arbeiderbevegelsen har en prosentvis varierende avstand mellom trinnene. Avstanden varierer fra rundt 1 prosent mellom de laveste trinnene til over 3 prosent mellom de høyeste. Lønnstabellen bygger på tabell benyttet i statlig virksomhet, hvor det over tid har dannet seg en skjevhet i avstanden mellom trinnene gjennom fordelingen av kronetillegg og prosentvekst i oppgjørene. 

I tariffoppgjøret 2018 ble tariffpartene enige om å sette ned et utvalg med sikte på å utforme en mer harmonisk lønnstabell. I samarbeid har partene utformet en ny tabell med jevnere avstand mellom trinnene, og hvor trinnveksten for de øverste trinnene er noe redusert til fordel for trinnene lenger ned i tabellen. Den nye tabellen er langt mer solidarisk enn den gamle – og har en innretning arbeiderbevegelsen kan være bekjent av.

Utfordringen har vært å finne en løsning på hvordan dagens ansatte skal overføres fra gammel til ny lønnstabell uten at det slår økonomisk tilfeldig og/eller urettferdig ut. Under forhandlingene 17. juni ble partene enige om en overføringsmodell hvor de ansatte flyttes ned til nærmeste trinn i ny tabell, og gis et tillegg tilsvarende differansen mellom dagens lønn og ny innplassering. Dette vil ikke gi økte lønnskostnader for foretakene, og vi unngår tilfeldige lønnshopp som følge av ny innplassering. Alle ansatte kommer relativt likt ut av overføringen.

Den valgte overføringsmodellen kan gi enkelte praktiske og datatekniske utfordringer i foretakene, og vil nok genere noe merarbeid i allerede pressede lønningsavdelinger. Tariffpartene beklager selvfølgelig den ulempe dette eventuelt vil medføre lokalt. Partene har i fellesskap utarbeidet en veileder med sikte på å gjøre arbeidet med overføringen lettere.

AAF vil bistå foretakene i arbeidet med overføring, og vil invitere leverandørene av regnskaps- og lønningssystemer for i størst mulig grad å samkjøre nødvendige endringer i systemene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.