Eldre innsatte i fengslene kartlegges

fengsel

De innsatte i norske fengsler blir stadig eldre. Nå kartlegger kriminalomsorgen eldre innsatte for å forberede seg på en eventuell ytterligere økning i antallet.

Andelen innsatte over 50 år har økt fra 6 prosent i 2000 til 19 prosent i 2019. Det betyr at norsk kriminalomsorg må håndtere en stadig større gruppe eldre innsatte. Utviklingen går i samme retning også internasjonalt.

Denne trenden kan gi økte utfordringer med behandling av sykdommer og pleie- og omsorgstjenester for de innsatte. Den kan også kreve praktiske endringer, som universell utforming av flere fengselsceller og et tettere samarbeid med kommunene, som har ansvar for helsetilbudet i fengslene. En eventuell videre økning i antallet eldre domfelte kan også medføre behov for nytenking om straffegjennomføringsformer for denne gruppen.

Dette er bakgrunnen for at Kriminalomsorgsdirektoratet nå kartlegger innsatte over 50 år. En del av arbeidet er å be dem om å fylle ut et spørreskjema med spørsmål om hvordan de opplever sin situasjon i fengselet. Det er opptil de innsatte selv om de ønsker å delta i undersøkelsen, og spørreskjemaet fylles ut anonymt. Det vil bli sendt til et utvalg fengsler som har mange eller en høy andel eldre innsatte.

– Det er ikke grunnlag for å si at kriminalomsorgen pr. i dag står overfor en eldrebølge, men vi ønsker likevel å forberede oss på at antallet eldre innsatte kan komme til å bli enda høyere i fremtiden. Økningen i antall eldre innsatte skyldes blant annet at det nå idømmes flere lengre straffer enn tidligere, og at vi derfor får flere innsatte som blir sittende lenge i fengsel, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

En arbeidsgruppe i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vil gjennomgå og analysere skjemaene som kommer inn fra de innsatte, og deretter foreslå tiltak for å møte en eventuell økning i antallet eldre innsatte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.