E-handelen i Norden utgjør i år 763 milliarder kroner

online shopping

Nordiske forbrukere handler på nett som aldri før. I 2019 forventes det at e-handelen vil utgjøre 763 milliarder kroner, noe som er økning på 78 milliarder sammenlignet med 2018.

– Det går varmt for seg i det nordiske e-handelsmarkedet, og det er bare et spørsmål om tid før e-handelen i Norden passerer en billion kroner, sier Patrik Müller, e-handelsekspert hos Nets.

Dibs som er en av de ledende betalingsleverandørene på nett, og som nå fullt ut integreres i Nets, har siden 2006 årlig målt hvor mye nordiske forbrukere handler for på nett. Hvert år har det vært en kraftig vekst, og bare i løpet av det siste året har forbruket for kategoriene reiser, varer og tjenester, økt med 78 milliarder kroner. 

Markedet i Sverige er det største. Her handles det i år for 285 milliarder kroner, mens danske netthandlere bruker 182 milliarder. I Norge utgjør netthandelen 163 milliarder og i Finland er den på 133 milliarder kroner. 

– Dersom vi ser på netthandelen fordelt på antall innbyggere er det dansker som handler mest, tett fulgt av nordmenn, forteller Müller.

I samtlige land er pris, bekvemmelighet og utvalget tre av hovedgrunnene til at forbrukerne handler på nettet. Finner skiller seg dog litt fra de øvrige landene. Der er den viktigste årsaken til netthandel bekvemmelighet og tidsbesparelse, mens det i de andre landene skyldes lavere priser.

Sammenlignet med våre naboland er det nordmenn som handler mest fra utlandet. Hele 54 prosent oppgir at de har handlet fra utlandet. Finner ligger på andre plass med 52 prosent, 46 prosent av danskene har handlet fra utlandet og 38 prosent av svenskene. Kina, USA og Storbritannia er de landene nordmenn handler mest fra.

Mobilbetaling stadig mer vanlig i Norden
Med unntak av Finland, er mobilbetaling i ferd med å bli en stadig mer etablert betalingsform for netthandel i Norden. 33 prosent av norske netthandlere har benyttet Vipps. I Sverige har 41 prosent av netthandlerne benyttet Swish og i Danmark har 41 prosent benyttet MobilePay. I Finland har foreløpig ingen mobilbetalingsløsning utmerket seg. 

– Neste år vil vi trolig se at en mobilløsning hevder seg i Finland, og mye tyder også på at de mobile betalingsløsningene vil fortsette sin sterke fremgang i årene som kommer. Blant annet som følge av at de nå er en del av et europeisk nettverk, sier Patrik Müller.

Kortbetaling er fortsatt den mest benyttede betalingsformen blant netthandlere i Norden. I Norge har 86 prosent benyttet betalingskort. Tilsvarende tall for Danmark og Sverige er henholdsvis 90 og 76 prosent. Også her skiller Finland seg ut, ved at nettbank er mest brukt som betalingsform for netthandel og betalingskort kommer som nummer to.

Opplysningene kommer fra den årlige rapporten Nordisk E-handel fra DIBS, og er en årlig statistikkrapport som gir et detaljert bilde av netthandelen og hvordan den utvikler seg i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Rapporten og resultatene bygger på en undersøkelse utført av YouGov i andre kvartal 2019, der man intervjuet 7 000 respondenter mellom 15 og 74 år fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.