DNB vinner terreng i spare-markedet

dnb

DNBs årsresultat for 2019 ble 25,7 milliarder kroner, drøyt 1,4 milliarder mer enn året før. Nordmenn sparer mer enn før og banken har styrket markedsandelen innen privat sparing.

Styret foreslår et utbytte på 9 kroner per aksje etter et innholdsrikt år med høy aktivitet.

– Vi er veldig godt fornøyde med det vi har fått til sammen med kundene våre i 2019. Økt aktivitet i alle segmenter førte til en utlånsvekst på over 50 milliarder kroner. Pengene har realisert boligdrømmen for mange familier og ført til økte investeringer i norsk næringsliv, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

Netto renteinntekter for hele 2019 var på 39 202 millioner kroner. For fjerde kvartal isolert sett utgjorde disse inntektene 10 347 millioner kroner, 736 millioner høyere enn samme kvartal året før. 

DNB-konsernet kunne i tillegg bokføre andre driftsinntekter på 15 655 millioner kroner i fjor. Denne posten er drøyt 2 milliarder kroner høyere enn i 2018. 

Provisjonsinntektene viste en solid økning på 405 millioner kroner, eller 4,4 prosent, og bidro dermed sterkt til dette. Etterspørselen etter blant annet forsikringsprodukter og investeringsbanktjenester økte i 2019. 

DNB har også vært på offensiven i sparemarkedet det siste året. Banken har kuttet prisene på fond og fortsatt den digitale satsingen gjennom Spare-appen. I andre halvår lanserte DNB kampanjen #huninvesterer, som har som mål å gjøre flere kvinner mer bevisste på sin egen sparing. 

– Vi har sett en digital sparerevolusjon i året som gikk. I fjor solgte vi fond for 2 milliarder kroner bare i Spare-appen vår. Det er en større omsetning enn de fleste aktørene i markedet har på alle sine plattformer. Vi tror veldig på å gjøre smart sparing lett, rimelig og tilgjengelig, sier Braathen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn sparer mer, blant annet på grunn av økt disponibel inntekt. DNB har dessuten økt markedsandelen i privatmarkedet, etter et år der DNBs kunder stod for over 42 prosent av fondskjøpene, ifølge tall fra Verdipapirfondenes Forening.

– Desember var tidenes beste måned for salg av fond i Spare, med 300 millioner kroner i nytegning. Det var en økning på 191 prosent fra året før, sier Braathen, som et eksempel på den gryende trenden. 

Norsk økonomi er fortsatt på stø kurs, og tapsavsetningene for fjoråret på 2 191 millioner kroner er relativt lave i et historisk perspektiv. Av disse kom 178 millioner kroner i fjerde kvartal. Tapene er likevel høyere enn i «unntaksåret» 2018, da tilbakeføringene av nedskrivninger var høyere enn tapene.    

– Norsk økonomi går fortsatt veldig bra, selv om vi venter at veksten blir litt lavere de neste årene. Norsk næringsliv er inne i en veldig spennende omstilling, og vi ser at mange næringer jobber med å utvikle bærekraftig teknologi. Dette er også et viktig tema for DNB, som skal bidra med 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur de neste fem årene, sier Kjerstin Braathen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.