Ber båtfolket løfte blikket

redningsselskapet

Onsdag 29. mai gikk startskuddet for holdningskampanjen «Det som er dumt i bil, kan også være dumt i båt. – Løft blikket.» Kampanjen skal bidra til å øke bevisstheten om viktigheten av å bli mer oppmerksomme når vi fører fritidsbåt.

Bak kampanjen står Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet. Alle aktørene er enige om at det er viktig å styrke samhandlingen og arbeidet for å redusere ulykkestallene på og ved vann. 

– Selv om mobiltelefoner og moderne navigasjonsutstyr bidrar til å styrke sikkerheten til sjøs, stjeler de ofte båtførers konsentrasjon. Uoppmerksomhet i kombinasjon med for eksempel høy fart eller mørke kan føre til farlige situasjoner. Dette er en viktig årsak til at vi ber folk løfte blikket i holdningskampanjen, sier Rikke Lind, generalsekretær i Redningsselskapet. 

De tre aktørene som samarbeider om den nye holdningskampanjen, påpeker at det også pågår et arbeid med en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker. 

– Vi vet etterhvert mye om hva som gjør at folk omkommer ved bruk av fritidsfartøy. I den nylig publiserte rapporten fra Statens havarikommisjon (SHT), kommer det frem at halvparten av alle dødsulykker forbundet med fritidsbåt skyldes kantring eller fall over bord. Videre ser vi blant annet at mange dør av nedkjøling eller drukning som følge av for sen varsling av ulykker. Riktig bruk av vest, tilgjengelig varslingsutstyr, bruk av dødmannsknapp og leider som kan nås fra vannet, er effektive forebyggende tiltak, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Tall fra Sjøfartsdirektoratet, viser at 23 personer omkom ved bruk av fritidsfartøy i norsk farvann i 2018.  Selv om tallet er det laveste som er registrert siden 2001, mener aktørene bak kampanjen at innsatsen bør forsterkes og at alle kan bidra. 

– Budskapet i kampanjen blir forhåpentligvis en øyeåpner som skaper oppmerksomhet. Men, og det er viktig å understreke, kampanjen er ett av flere tiltak for å redusere ulykkestallene. En positiv endring skjer først når alle førere av fritidsfartøy blir enda flinkere til å ta mer bevisste valg om egen og andres sikkerhet, og når vi får enda flere til å ta innover seg viktigheten av å kunne reglene om fart og sikker ferdsel på sjøen, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.