Bedre utnyttelse av strømnettet kan spare samfunnet for milliarder

statnett enova

Forsknings- og utviklingsprosjektet «Alternativer til nett» som ble presentert på Enovakonferansen, peker på mulige tiltak for å redusere eller flytte energibruken på de kaldeste dagene. Slike tiltak kan på sikt utsette eller erstatte byggingen av nye ledninger, og dermed legge til rette for milliardbesparelser.

Hvert år bygges det ut strømnett i Norge for flere milliarder kroner for å sikre strømforsyningen. Tilpasninger av produksjon og forbruk av strøm kan utsette eller redusere behovet for nye nettinvesteringer. Hvis vi kan finne lønnsomme alternativer, kan sparepotensialet for samfunnet bli betydelig. Dette er bakgrunnen for at Statnett og Enova har tatt initiativ til forskningsprosjektet «Alternativer til nett».

– Vi ønsker at mulighetene til både å flytte og redusere forbruk blir utnyttet best mulig, og flere av funnene er interessante å se videre på. I den videre utviklingen må vi vurdere nærmere både tilgjengelighet, kostnader og gjennomførbarhet, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett.

– Det er viktig med et bredt spekter av muligheter, slik at strømforsyningen blir sikret på den mest lønnsomme måten. Noen steder kan det være nye ledninger, andre steder kan endinger i forbruket være billigst, sier Bråten (venstre i bildet over).

Effekt og energi
Effekt handler om hvor mye du bruker i øyeblikket, energi om hvor mye du bruker over tid. Hvis du lager mat, kjører tørketrommelen og lader elbilen samtidig, kan du ha behov for mye effekt, mens energimengden du bruker blir den samme om du bruker alt samtidig eller deler oppgavene over tid.

Rapportene, som er skrevet av Vista Analyse på oppdrag fra Statnett og Enova, peker på flere mulige løsninger. Et eksempel er at dersom temperaturen i yrkesbygg ikke senkes om natten – og kanskje til og med heves – vil det kunne avlaste nettet for en betydelig del av effektbehovet neste morgen dersom man unngår en samtidig oppvarming av bygningsmassen. Et annet eksempel er bedre regulering av ventilasjon.

-Det krever stor kapasitet i strømforsyningen når alle skal bruke elektrisitet på de samme tider på døgnet. Men ved å flytte energibruken og koble inn og ut energitilførselen til effektkrevende produkter, vil vi kunne redusere den totale belastningen i de kaldeste timene, sier utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova (høyre i bildet over).

Forbrukstoppene oppstår fordi mange bruker strøm samtidig. Strømforbruket varierer fra time til time gjennom døgnet, og det er toppforbruket de kaldeste dagene som avgjør hvor stor kapasitet det er behov for i nettet. Mer bruk av sensorer og styringssystemer vil kunne gjøre det lettere å skaffe seg nødvendig oversikt i sanntid og styre forbruket slik at toppene kan reduseres. Husholdningene vil også kunne bidra gjennom at man for eksempel lader elbiler utenfor topptimene de kaldeste dagene.

-Hvis vi finner smarte og rimelige løsninger for å flytte deler av forbruket bort fra de timene med størst belastning på nettet, kan dette gjøre at vi kan vente med, eller kanskje til og med unngå, å bygge enkelte nye nettanlegg, forklarer Bråten, og understreker behovet for en godt utviklet verktøykasse for å designe den samfunnsmessig mest lønnsomme strømforsyningen.

Vi må finne gode markedsløsninger
Forskningsrapportene har brukt Oslo og Akershus som eksempel, der Statnetts forbruksprognoser viser økt etterspørsel etter strøm mot 2030 og 2050. Tiltakene vil imidlertid være aktuelle i mange byer og tettsteder i Norge. Rapporten viser at toppbelastningen i nettet er noen timer på de kaldeste dagene, de kaldeste vintrene, da ekstra behov for oppvarming kommer på toppen av annet strømforbruk.

-Elektrifisering til erstatning for bruk av fossile energibærere er et av de viktigste grepene som tas for å sikre en vellykket overgang til lavutslippssamfunnet. Men da må vi få frem mer ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet. Dette kan Enova å bidra til, og vi vil gjerne ha kontakt med flere aktører som vil utvikle fremtidsrettede løsninger, sier utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.