Barnehageregnskaper som strider mot barnehageloven skal ikke godkjennes

Revisorforeningen

Å se etter at barnehagenes penger er brukt på den måten de skal, er en del av revisors oppdrag, mener Revisorforeningen.

Revisor kan ikke revidere barnehager uten å kjenne til og forholde seg til kravene som følger av barnehageloven. Barnehagelovens paragraf 14a sier at «offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode».

– Når kommunene og fylkesmannen pålegger barnehager å betale tilbake tilskudd, er det fordi reglene ikke er fulgt. Dette er forhold som revisor burde oppdaget og påpekt, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Bransjekunnskap er alltid veldig viktig for revisor. I virksomheter som drives etter særlovgivning er det i tillegg svært viktig å kjenne regelverket og hvor grensene går. I barnehager er forhold knyttet til lovens 14a, lederlønninger og utbytte opplagte risikoområder.

– Avdekkes det vesentlige brudd på barnehagelovens paragraf 14a, skal ikke revisor godkjenne regnskapet. Det er en selvfølge at revisorer følger barnehageloven, og avdekkes det vesentlige brudd som ledelsen ikke retter opp i, skal det rapporteres i beretningen, sier Hanstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.