Bane NOR velger Telenor som sikkerhetsleverandør

telenor

Cybersikkerhet blir stadig viktigere for å forhindre angrep på viktige samfunnsfunksjoner. Nå skal Telenor sikre Bane NORs infrastruktur med samme løsningene de selv beskytter egen global virksomhet med. Dette er en av de største sikkerhetsavtalene Telenor har inngått til nå.

– Vi er stolte over å ha fått denne tilliten fra Bane NOR. Kontrakten omfatter en døgnåpen overvåkningstjeneste som skal bidra med å ivareta Bane NORs systemer ved cyberhendelser. Tjenesten vil omfatte overvåking, loggføring, deteksjon, varsling og respons knyttet til den digital infrastrukturen, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

De siste årene har Telenor merket en markant økning av forespørsler fra markedet relatert til cybersikkerhet. Avtalen med Bane NOR er et viktig gjennombrudd i Telenors satsning på å tilby sikkerhet som en tjeneste, og har en anslått markedsverdi på 50 millioner kroner.

Satsing på sikkerhet
Bane NOR har en av de mest komplekse og omfattende IKT-infrastrukturene som finnes i Norge, og gjennomfører for tiden landets største IT-prosjekt. Prosjektet innebærer at signalanleggene på hele jernbanenettet skal være databasert, og derfor blir cybersikkerhet svært viktig.

– Vi er ansvarlige for infrastrukturen til jernbanen i Norge, og med det følger et viktig samfunnsansvar. Vi skal ikke bare sørge for effektive og brukervennlige tjenester, men også ivareta trygg trafikkstyring og forvaltning av jernbanen. Med denne avtalen vil vi være godt rustet til å overvåke og håndtere digitale trusler, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Digitalisering og teknologi.

Overvåker nettet til alle døgnets tider
Hver dag håndterer Telenor flere tusen digitale sikkerhetsangrep. Dette er et økende problem, og stadig flere bedrifter blir utsatt for hackerangrep. Ifølge en undersøkelse fra Telenor, sier likevel mer enn en av fire næringslivsledere at de ikke vet hva de skal gjøre hvis dere selskap blir angrepet digitalt.

I lys av et økende sikkerhetsbehov lanserte Telenor Smart Sikkerhet høsten 2018, en tjeneste som skal gjøre det enklere for bedrifter å få kontroll på digital sikkerhet. Siden den tid har Telenor merket en markant økning av forespørsler relatert til cybersikkerhet.

– Telenor Security Operations Centre er hjertet og hjernen i vår sikkerhetsarkitektur, og er et førstelinjeforsvar som overvåker Telenor Norges infrastruktur og leverer sikkerhetsovervåking til andre virksomheter. Når vi nå tilbyr andre virksomheter våre egne sikkerhetsløsninger, er det fordi vi er trygge på at dette er de beste sikkerhetstjenestene i markedet, sier Ove Fredheim.

I snart 20 år har Telenor Security Operations Centre avdekket sikkerhetshendelser både nasjonalt og globalt gjennom samarbeid med ledende organisasjoner over hele verden. Skjer det et sikkerhetsbrudd vil dette bli håndtert av Telenors sikkerhetseksperter, mens kundene selv kan følge med på statusen for sin bedrift i Telenors Sikkerhetsportal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.