Arbeidet med retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier er i gang

facebook

Medietilsynet er i samarbeid med Forbrukertilsynet i gang med å utvikle en skisse til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier. Oppdraget kom fra barne- og likestillingsministeren før sommeren, og formålet er å motvirke uheldig kroppspress blant barn og unge.

Bakgrunnen for initiativet er en økning i visse former for psykiske lidelser blant barn og unge. Forskere mener at endringer i barn og unges forhold til kropp og utseende og ulike former for press i hverdagen er blant årsakene til økningen i psykiske lidelser.

Retningslinjene skal rettes mot påvirkere, nettverk og annonsører. Medietilsynet og Forbrukertilsynet er godt i gang med sitt arbeid, og jobber nå med å hente inn informasjon og kunnskap hos ulike aktører som kan ha relevante innspill til arbeidet med å utarbeide retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier.

– Forankring er viktig dersom slike retningslinjer skal fungere etter hensikten. Grundig forarbeid og samtaler med aktuelle målgrupper er viktig for at arbeidet skal bli tatt på alvor, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand.

Sammen med Forbrukertilsynet har Medietilsynet innhentet nyttige innspill fra en rekke annonsørnettverk, og i tillegg er det sendt ut en spørreundersøkelse til over 50 toneangivende influensere for å få synspunkter på hvordan retningslinjene kan fungere best mulig.

Skissen til retningslinjer skal overleveres Barne- og likestillingsministeren 1. oktober.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.