Annenhver bonde lever brannfarlig

bolig kjøkken brann

Halvparten av alle norske bønder har svake rutiner for å forebygge brann i egen bolig, viser nye tall. Potensialet for bedring er stort, mener fagfolk.

I en fersk undersøkelse utført av Agri analyse for Landkreditt Forsikring medgir 50 prosent av bøndene at rutinene i egen husstand med fordel kunne vært bedre når det gjelder forebygging av brann samt å sjekke røykvarslere og slukkeutstyr. Den andre halvparten oppgir at de følger nøye opp slike ting.

– Svarene viser at potensialet for bedring er stort. Det dystre bakteppet er jo dessuten en statistikk som viser at det brenner for ofte i bolighus på norske gårdsbruk. Bare økt forebyggende innsats kan endre dette, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Mens brannstatistikken for driftsbygninger i landbruket har vist en positiv utvikling de siste årene, har det gått motsatt vei for våningshusene. Antall boligbranner med skadeomfang over 100 000 kroner har doblet seg de siste tre årene, ifølge tall fra Landbrukets brannvernkomité. I 2018 ble antallet 198.

Trenger gode sjekkrutiner
Forebygging og gode sjekkrutiner er avgjørende for å unngå brann, ifølge Knut Bjørnseth, leder for Brannforebyggende avdeling i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

Hedmark toppet statistikken for fastsatt erstatning etter boligbranner i landbruket i 2018.

– Der det ikke er strøm og ikke bor folk, brenner det heller ikke. Det finnes nesten alltid en menneskelig årsak. 70 til 90 prosent av alle branner skyldes manglende kunnskap og ferdigheter, uaktsomhet, slurv og likegyldighet. Derfor vil økt bevissthet hos den enkelte redusere antall branner, sier Bjørnseth.

Gjennom standarden Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og næringens fagmiljøer innen helse, miljø og sikkerhet har bonden tilgang til mange, gode sjekklister også innen brannforebygging, påpeker han.

Ser tegn til bedring
Det er ofte sammenfall mellom tilstanden for brannforebygging i driftsbygningene og våningshuset på gården, tror Ola Rasch, brannetterforsker i Elsikkerhet Norge, som utfører tilsyn og kontroll i boliger, hytter og virksomheter.

– Vår erfaring er at dette i stor grad er to sider av samme sak. Hvis et bruk henger etter når det gjelder el-sikkerhet i driftsbygningene, er det stor sannsynlighet for at heller ikke brannsikkerheten i bolighuset er tilfredsstillende, sier Rasch.

Han mener store deler av næringen har en lang vei å gå på dette området, men ser også tegn til bedring på sikt.

– Mange yngre bønder har mer oppmerksomhet rettet mot brannsikkerhet enn generasjonen før dem, så forhåpentligvis vil situasjonen utvikle seg positivt i årene fremover.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.