Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

KGK

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven.

De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås.

De 422 norske kommunene og 18 fylkeskommunene er samlet sett en av landets største eiere av yrkesbiler og biler i kommunal tjeneste. Kommunale biler er på veien alle virkedager døgnet rundt. Grensen for alkohol er på 0,2 promille.

Vi vet videre at ca. 10.000 motorførere stoppes og mistenkes for ruspåvirket kjøring og vi antar at det er ca.25-30 prosent av alle døde bilførere har alkohol, narkotika eller legemidler i blodet.

– Svenske kommuner har stilt krav om alkolås i en årrekke. Hele 80 prosent av svenske kommuner stiller krav til at kjøretøy som frakter skolebarn har alkolås. Alkolåsen er en enkel teknisk løsning, som kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol, sier Christian Salvesen som er produktansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK i Norge.

Statens vegvesen lanserte i 2018 nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken i de neste fire årene. Alkolås er et av de tiltak som refererer til i flere av de 136 tiltakene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.