70 prosent ønsker ikke økt utbygging i strandsonen

ferie barn

Kun et fåtall ønsker mer bygging i strandsonen, viser en fersk Ipsos-undersøkelse gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv.

I undersøkelsen oppgir 49 prosent at de mener utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt. 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag.

Kun 7 prosent av de spurte oppgir at de ønsker å åpne for mer utbygging enn i dag.

Likevel har regjeringen nylig foreslått en lovendring som vil gjøre det enklere å få dispensasjon for det gjeldende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

Les også:  1 av 3 i Nordland forstår ikke et sjøkart

– Undersøkelsen viser at regjeringens forslag om å mykne opp regelverket er i utakt med befolkningens ønsker, sier Heimdal.

I dag er 31,5 prosent av strandsonen utbygd. Arealene langs sjøen er også de som er under sterkest utbyggingspress, oppgir regjeringen på egne nettsider.

– Strandsonen tilhører allmennheten, og friluftsliv ved vann og sjø er viktig for livskvaliteten vår. Selv om vi har et byggeforbud i strandsonen er denne allerede under stort press. Det vi trenger nå er en innstramming av regelverket, og ikke en oppmykning, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.