5 saker som blir viktige for norske boligeiere i 2019

huseierne

– 2019 blir etter vår vurdering et godt år for norske boligeiere. Samtidig er det viktig at norske politikere nå er sitt ansvar bevisst og sørger for at den norske boligmodellen kan bestå, sier Morten A. Meyer i Huseiernes Landsforbund.

Huseierne har 225.000 medlemmer over hele landet, som bor i eneboliger, rekkehus og leiligheter.

– Vi arbeider med saker som er viktige for alle norske boligeiere – uansett hvordan de bor, sier Morten A. Meyer og fortsetter:

– Vi i Huseierne har i vår Bokostnadsindeks for 2018 vist at har de myndighetsbestemte kostnadene ved å bo øker kraftig de siste årene.

8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig og den høye andelen boligeiere bidrar til en jevnere formuesfordeling. Folk tar bedre vare på det de eier selv og boligrelatert konsum gir ringvirkninger til resten av økonomien.

– Den norske boligmodellen er unik, men økte bokostnader gjør at den norske boligmodellen er under press, sier Morten A. Meyer.

Les også:  PODCAST: Erna Solberg i inhabilitets-skandale

Morten A. Meyer i Huseierne peker på fem viktige saker som vil være avgjørende for norske boligeiere i 2019:

Få vedtatt reglene som gir en tryggere bolighandel
Rentenivået
Ny strømregning og effektariffer
Kommunevalget, kommunale avgifter og eiendomsskatt
Utvidet regjering med boligsaker høyt oppe
Nye regler for tryggere bolighandel

Regjeringen la rett før jul frem forslag til nye regler for salg av brukte boliger. Disse regelendringene skal vedtas i løpet av 2019.

– Endringene vil være med å gjøre kjøp og salg av boliger tryggere for norske forbrukere. Det er samtidig viktig at vi gjennom de nye reglene får en så god standardisert tilstandsrapport som mulig, sier Morten A. Meyer.

Rentenivået
Boliglånsrenten ble satt opp av Norges Bank høsten 2018, og undersøkelser Huseierne har foretatt viser at de aller fleste norske bankene har økt rentene på sine boliglån. Det medfører økte bokostnader for norske boligeiere.

– Med en ny varslet renteøkning i mars neste år vil bokostnadene til norske boligeiere stige fra midten av mai når renteøkningen får effekt på boliglånene. Renten er for de aller fleste den største kostnaden ved å bo, og vi er avhengig av at renten ikke stiger for fort. Norske forbrukere må få tid til å venne seg til litt strammere budsjetter, sier Morten A. Meyer.

Les også:  Dårligere veier: Regjeringen vil ha smalere veier grunnet klima

Ny strømregning og effekttariffer
NVE har varslet at de ønsker å gjøre om måten strømregningen lages, slik at man går fra en regning som er knyttet til forbruket til en regning der det er et mye større fastledd for tilknytting, såkalte effekttariffer.

-Vi i Huseierne mener at denne omleggingen er lite fremtidsrettet og for dårlig utredet. Faren er at det nye systemet vil bli dyrere, samtidig som strømforbruket går opp. Vi håper norske politikere vil engasjere seg i denne saken til våren, sier Morten A. Meyer.

Kommunevalget, kommunale avgifter og eiendomsskatt
Bokostnadsindeksen som Huseierne presenterte i august 2018 viser at de myndighetsbestemte kostnadene ved å bo har økt de siste årene. Det er samtidig varslet store økninger på vann- og strømavgiftene.

Les også:  Ordfører og varaordfører i Rana er klare

– Kommunevalget til høsten blir viktig for alle norske boligeiere. Det er viktig at vi får valgt inn politikere som har interesse for, og oversikt over, hvordan økning i kommunale avgifter og eiendomsskatt spiller inn for norske forbrukere, sier Morten A. Meyer.

Utvidet regjering
Januar vil gi regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Huseierne håper også en eventuelt utvidet regjering setter boligsaker høyt på dagsorden.

– Vi i Huseierne håper at også en eventuelt ny firepartiregjering setter boligsakene høyt på dagsorden. Vi er avhengig av at den norske boligmodellen består. Dermed må ikke kostnadene for å bo i bolig bli økt for mye. Samtidig er det også viktig at det er enkelt å få bygget gode og kostnadseffektive boliger med minst mulig byråkrati, sier Morten A. Meyer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.