27551 døpte i fjor

barnedåp

27551 ble døpt i Den norske kirke i fjor. Tall fra Den norske kirkes medlemsregister viser at tilbakegangen i antallet døpte nå flater ut.

– Vi gleder oss over alle som velger dåp og vi gleder oss med de mange tusen familier som hvert år er med på feiring av dåp i kirken, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.

– Dåp ikke er selvsagt,- heller ikke for kirkemedlemmer som får barn. Dette vet kirkens medarbeidere mye om. De senere årene har menighetene i økende grad prioritert kommunikasjon med foreldre og familier som skal ta stilling til om de ønsker å bære sitt barn til dåpen. Tallgrunnlaget i medlemsregisteret gir grunn til forsiktig optimisme med tanke på kommende år, mener Ingrid Vad Nilsen.

Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke. 68,6% av befolkningen var medlemmer eller tilhørende av Den norske kirke ved utgangen av 2019. Det utgjorde 3.679.850 personer. I tillegg kommer medlemmer bosatt i utlandet.

Konfirmasjonstilbudet har god oppslutning i Den norske kirke. Det var ca. 34.000 konfirmanter i fjor og andelen konfirmerte av antall døpte i årskullet var på 81 %. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.