200 000 har fått mobilbot siden 2008

bil mobil

Bare de siste drøye 10 årene er det skrevet ut nesten 200 000 forenklede forelegg for mobilbruk i Norge. Det viser ferske tall fra Statens innkrevingssentral. Spesielt de unge førerne sender SMS, surfer eller gjør andre ting samtidig som de kjører bil viser en undersøkelse.

For i perioden fra 2008 frem til juni i år er det faktisk 199 954 som har brukt mobilen mens de kjører bil og fått et forenklet forelegg for dette. Bare i løpet av første halvdel av 2018 har det blitt skrevet ut hele 8236 forenklede forelegg for mobilbruk.

Det bekymrer Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund som nå har inngått et samarbeid med If og Ford Motor Norge for å tilby unge sjåfører et gratis kjøreopplegg for å få bukt med blant annet denne utfordringen.

– Vi ser med bekymring på at flere og flere bruker mobiltelefon og sosiale medier mens de kjører bil. Det er helt tydelig at mange ikke er klar over hvilken fare de utsetter seg selv og andre for når de flytter oppmerksomheten bort fra veien og ned på telefonen, sier informasjonsansvarlig i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Jan Harry Svendsen.

18 000 – 20 000 mobilbøter årlig
De siste årene har antall forenklede forelegg for den potensielt livsfarlige mobilbruken bak rattet ligget mellom 18 og 20 000 årlig.

– Gjennom vårt samarbeid med Ford og If gjennom trafikksikkerhetskurset Ford Driving Skills for Life håper vi å påvirke unge sjåførers holdninger til blant annet å unngå mobilbruk bak rattet. Dette understøtter vårt daglige trafikksikkerhetsarbeid, sier informasjonsansvarlig i ATL.

Ifølge en undersøkelse fra If er det langt flere unge som oppgir at de fikler med mobilen mens de sitter bak rattet. Mens 2 av 10 nordmenn oppgir at de gjør dette, er andelen i aldersgruppen 18 – 29 år hele 39%.

Ønsker holdningsendring med gratis kjørekurs
Sammen med Ford Motor Norge ønsker nå If og ATL å endre holdningene til unge sjåfører mellom 18 og 24 år som nettopp har fått førerkort. Gjennom det internasjonale og gratis opplæringsprogrammet Ford Driving Skills For Life får de unge blant annet selv erfare hvor farlig det er å bruke mobilen mens de kjører bil.

For andre år på rad gjennomføres kjørekurset på Rudskogen Motorsenter sammen med Fords proffe instruktører den 20. og 21. oktober. I fjor deltok mer enn 300 unge førere mellom 18 og 24 år. Målet er å lære de unge ferdigheter til å gjenkjenne farer, håndtere bilen, vurdere avstand og hastighet.

Får kjenne det på kroppen
– Det er dessverre altfor mange unge sjåfører som omkommer fordi de mangler erfaring bak rattet. Målet med Ford Driving Skills For Life er å lære deltagerne å bli bedre og sikrere sjåfører. De får blant annet kjenne på kroppen hvordan en nødbrems oppleves, hvor ille det kan gå når man blir distrahert under bilkjøring og ikke minst hvordan rus påvirker kroppen – og dermed bilkjøringen. Det tror vi i Ford er et viktig ledd i å bedre trafikksikkerheten for denne utsatte aldersgruppen. Mange av fjorårets kursdeltakere sa også til oss at de fikk mange aha-opplevelser i løpet av opplæringen, sier Berg.

Flere dødsulykker som følge av mobilbruk
Ifølge en gransking av norske dødsulykker mellom 2011 og 2015 som Transportøkonomiske Institutt (TØI) har foretatt, skyldes mellom 2 og 4% av dødsulykkene uoppmerksomhet i forbindelse med bruk av mobiltelefon.

– På kurset i fjor fikk mange av kursdeltakerne en aha-opplevelse når de ble bedt om å sende en tekstmelding samtidig som de kjørte bilen. Vi i Ford og våre samarbeidspartnere tror at slike opplevelser kan bidra til at de unge – men også andre sjåfører – forstår hvor distraherte de blir av mobilen og hvor farlig dette kan være, sier Ford Motor Norges administrerende direktør Per Gunnar Berg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.