136 kommuner og fylker søker om Klimasats-støtte

Miljødirektoratet

Klimasats fordeler i år 100 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet har fått 331 søknader.

– Regjeringen har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye, grønne jobber. Kommunene og fylkeskommunene spiller en viktig rolle i planen, og Klimasats skal være en støtte i arbeidet med å kutte klimagassutslippene. Det er flott å se at det er kommet inn så mange søknader, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Les også:  15 personer druknet i juli

Årets søknadsbunke forteller at kommunene ønsker å satse mer på gjenbruk. Sirkulær økonomi er derfor populært blant søkerne.

Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen ble opprettet i 2016.

Siden da har Klimasats støttet over 1300 prosjekter i alle landets fylker med mer enn én milliard kroner.

 – Kommunene kan påvirke utslippene av klimagasser og er viktige i omstillingen framover. Det finnes mange ulike grep for å redusere utslipp og alle kommuner er forskjellige. Klimasats gir kommunene drahjelp i dette arbeidet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les også:  Emotet var den mest populære skadevaren i første kvartal

For 2021 er det satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til Klimasats for kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen har i tillegg bevilget 80 millioner kroner til støtte til hurtigbåter i fylkeskommunale samband. Søknadsfristen for dette annonseres snart.

I år er det 136 ulike søkere og det har kommet 14 nye kommunenavn i søkerbunken. Totalt er det søkt om i overkant av 321 millioner kroner.

Longyearbyen lokalstyre på Svalbard kunne være med for første gang og de har søkt om cirka 1,5 millioner kroner fordelt på tre søknader.

Les også:  10 personer omkom i trafikken i juli

Miljødirektoratet behandler søknadene fram mot sommeren. Oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter forventes å komme i løpet av juni.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.